Corpora Cavernosa
องคชาตของท่านชายประกอบด้วยเนื้อเยื่อ Corpora Cavernosa ซึ่งมีลักษณะนิ่มเหมือนฟองน้ำ แบ่งเป็น Corpora Cavernosa 2 ชิ้น และท่อปัสสาวะอีก 1 ชิ้น ประสาทส่วนกลางจะสั่งการให้องคชาตแข็งตัว เมื่อท่านชายได้รับสิ่งเร้า เนื้อเยื่อ Corpora Cavernosa จะพองตัวและ มีเลือดไหลเวียนในบริเวณองคชาตมากกว่าปกติถึง 7 เท่า ยิ่งมีเลือด สูบฉีดเข้ามากขึ้นเท่าใด องคชาตจะยิ่งตั้งตรงและแข็งตัวเท่านั้น

อาหารเสริม OMG จะช่วยบำรุงและขยายหลอดเลือดบริเวณองคชาต การสูบฉีด เลือดบริเวณองคชาตจะทำได้ดีขึ้น สามารถกักเก็บเลือดที่ถูกสูบฉีดเข้ามาได้ดีขึ้น ส่งผลให้ องคชาตของคุณแข็งตัวดีขึ้น เร็วขึ้น ให้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีผล ข้างเคียงใดๆ